DAO Labs po rishpik shpërndarjet e bazuara në merita

DAO Labs ka njoftuar së fundmi planin e saj për të nisur Social Mining V2 në tregun e kriptomonedhav...

Read more

OasisDao shpall Nisjen Publike Beta të Platformës Revolucionare Metaverse

15 Mars 2022 -OasisDao njoftoi  versionin beta publike të teknologjisë së saj të pronësis&...

Read more

Kuptimi i një DAO në lojërat luaj që të fitosh

Ndërkohë që shumë publicitet bëhet për teknologjinë blockchain rrethon përdorimi...

Read more

Yield Farming për mirë , si GoodDollar, Protokolli i Ndikimit përmirësohet në tjetër nivel

Gjithçka është e mirë në lidhje me këtë protokoll dhe aq i suksesshëm ishte n&...

Read more