Advertisement

Advertisement

Home trading

Investitorët e mëdhenj në BTC/USD po vëzhgojnë pikat e mëdha të ndalesës nën 22698: Analiza Teknike Nga Sally Ho 5 Gusht 2022 BTC

Investitorët e mëdhenj në BTC/USD po vëzhgojnë pikat e mëdha të ndalesës nën 22698:  Analiza Teknike Nga Sally Ho 5 Gusht 2022 BTC

Bitcoin (BTC/USD) qëndroi nën trysni në orët e para të sesionit aziatik, teksa çifti ra në zonën 22727 përpara se të përballej me rezistencë teknike rreth mesatares së thjeshtë lëvizëse 100-orëshe. Çifti vazhdon të sprovojë zonën 22689.51, që përfaqëson korrigjim 50%shtrirjes vlerësuese nga 20723.0124674.01. Zona 23471.57 përfaqëson një tjetër zonë me rëndësi teknike në këtë shtrirje vlerësuese. BTC/USD ka qenë i kujdesshëm që prej fillimit të gushtit, ndjekur nga fitimi 15.3% i korrikut dhe një tërheqje prej 66.7% përgjatë fundit të tij. Lëvizja më lart në zonën 24666 ishte gjithashtu një sprovë e nivelit 24558.33, që përfaqësoi një sprovë të korrigjimit 50% të shtrirjes zhvlerësuese nga 31549.21 në 17567.45.        

Nivele shtesë  korrigjimeve nga sipër lidhur me këtë shtrirje zhvlerësuese përfshijnë zonat 2620828249 dhe 28557. Objektiva të tjera shtesë të çmimit nga sipër dhe zona të trysnive potenciale të shitjes përfshijnë zonat 25552263232641126901271262745528426 dhe 29669Nën lëvizjen e fundit të çmimit, suporte teknike të mundshme dhe zona të trysnisë blerëse përfshijnë nivelet 22582, 22141, 21596, 20446, 19852 dhe 19762. Zona të rëndësishme teknike shtesë nga poshtë përfshijnë zonat 16990.1414500.15 dhe 10432.73. Tregtuesit kanë vërejtur se MA 50-bar (4-orëshe) sugjeron rritje mbi MA 100-bar (4-orëshe) dhe mbi MA 200-bar (4-orëshe). Gjithashtu, MA 50-bar (1-orëshe) sugjeron rënie nën MA 100-bar (1-orëshe) dhe nën MA 200-bar (1-orëshe).

Lëvizja e çmimit është më afër MA 50-bar (4-orëshe) në 22891.82  dhe MA 50-bar (1-orëshe) në 23083.23.

Suporti Teknik parashikohet rreth 16990.14/ 14500.15/ 10432.73 me pika ndalese të pritshme nga poshtë.

Rezistenca Teknike parashikohet rreth 25256.96/ 27455.20/ 32383.96 me pika ndalese të pritshme nga lart.

Në grafikun 4-orësh SlowK sugjeron rënie nën SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie nën MACDAverage.

Në grafikun 60-minutëshSlowK sugjeron rritje mbi SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie nën MACDAverage.  

 

Vëmendje: Kjo analizë tregu mundësohet nga një palë e tretë, dhe vetëm për qëllime informuese. Nuk reflekton pikëpamjet e CryptoDaily, e as nuk nënkuptohet për t’u përdorur si këshillim ligjor, tatimor, investues apo financiar.

reklama

Advertisement