Advertisement

Advertisement

Home trading

BTC/USD zbret pas një rënieje fitimesh 15.3% në korrik: Analiza Teknike Nga Sally Ho 2 Gusht 2022 BTC

BTC/USD zbret pas një rënieje fitimesh 15.3% në korrik:  Analiza Teknike Nga Sally Ho 2 Gusht 2022 BTC

Bitcoin hoqi dorë nga disa fitime këto kohët e fundit, në orët e para të sesionit aziatik, teksa çifti zbriti nën nivelin 23250 pasi u përball me më shumë trysni shitjeje rreth zonës 23478.20. U shfaq një trysni e fortë shitjeje rreth zonës 24192.18, që përfaqëson një sprovëkorrigjimit 61.8%shtrirjes zhvlerësuese nga 28314.5217567.45. BTC/USD regjistroi një fitim 15.3% në muajin korrik, ndjekur nga një rënie 45.5%qershor, dhe performanca e çiftit për një vit më parë deri më fundin e korrikut të 2022 ka rënë me 66.7%. Lëvizja më lart në zonën 24666 ishte gjithashtu një sprovë e nivelit 24558.33, që përfaqësoi një sprovë të korrigjimit 50% të shtrirjes zhvlerësuese nga 31549.21 në 17567.45. Nivele shtesë  korrigjimeve nga sipër lidhur me këtë shtrirje vlerësuese përfshijnë zonat 2620828249 dhe 28557.

Objektiva të tjera shtesë të çmimit nga sipër dhe zona të trysnive potenciale të shitjes përfshijnë zonat 25552263232641126901271262745528426 dhe 29669Nën lëvizjen e fundit të çmimit, suporte teknike të mundshme dhe zona të trysnisë blerëse përfshijnë nivelet 23568, 23023, 22582, 22141, 21596, 20446, 19852 dhe 19762. Zona të rëndësishme teknike shtesë nga poshtë përfshijnë zonat 16990.1414500.15 dhe 10432.73. Tregtuesit kanë vërejtur se MA 50-bar (4-orëshe) sugjeron rritje mbi MA 100-bar (4-orëshe) dhe mbi MA 200-bar (4-orëshe). Gjithashtu, MA 50-bar (1-orëshe) sugjeron rënie nën MA 100-bar (1-orëshe) dhe mbi MA 200-bar (1-orëshe).

Lëvizja e çmimit është më afër MA 50-bar (4-orëshe) në 22825.53 dhe MA 200-bar (1-orëshe) në 22824.70.

Suporti Teknik parashikohet rreth 16990.14/ 14500.15/ 10432.73 me pika ndalese të pritshme nga poshtë.

Rezistenca Teknike parashikohet rreth 25256.96/ 27455.20/ 32383.96 me pika ndalese të pritshme nga lart.

Në grafikun 4-orësh SlowK sugjeron rënie nën SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie nën MACDAverage.

Në grafikun 60-minutëshSlowK sugjeron rritje mbi SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie nën MACDAverage.  

 

Vëmendje: Kjo analizë tregu mundësohet nga një palë e tretë, dhe vetëm për qëllime informuese. Nuk reflekton pikëpamjet e CryptoDaily, e as nuk nënkuptohet për t’u përdorur si këshillim ligjor, tatimor, investues apo financiar.

reklama

Advertisement