Advertisement

Advertisement

Home trading

BTC/USD sprovon suportin Teknik rreth 23522: Analiza Teknike Nga Sally Ho 1 gusht 2022 BTC

BTC/USD sprovon suportin Teknik rreth 23522:  Analiza Teknike Nga Sally Ho 1 gusht 2022 BTC

Bitcoin (BTC/USD) kërkoi të rikthente drejtimin për lart në orët e para të sesionit aziatik, teksa çifti u ngjit më lart pasi u këmbye poshtënivelin 23426.71 gjatë një tërheqjeje, duke përfaqësuar një sprovë të një objektiv çmimi “të trashëguar” rreth zonës 23491.23 që lidhet me trysninë historike të blerjes rreth zonave 3858 dhe 9357.36. Tregtuesit rritën BTC/USD në zonën 24666 pasi u caktuan pika ndalese mbi zonën 24569.43, një nivel që përfaqëson një objektiv çmimi për lart lidhur me aktivitetin blerësu fuqizua rreth zonës 16892. Pritet që BTC/USD të kapë një fitim prej 17.3% në korrik, ndjekur nga humbje të mëdha në qershor, dhe çifti është afërsisht 64.9% më i dobët lidhur me çmimin para një viti. Lëvizja më lart në zonën 24666 ishte gjithashtu një sprovë e nivelit 24558.33, që përfaqësoi një sprovë të korrigjimit 50% të shtrirjes zhvlerësuese nga 31549.21 në 17567.45Nivele shtesë  korrigjimeve nga sipër lidhur me këtë shtrirje vlerësuese përfshijnë zonat 2620828249 dhe 28557.

Objektiva të tjera shtesë dhe zona të trysnive potenciale të shitjes përfshijnë zonat 25552263232641126901271262745528426 dhe 29669Nën lëvizjen e fundit të çmimit, suporte teknike të mundshme dhe zona të trysnisë blerëse përfshijnë nivelet 23568, 23023, 22582, 22141, 21596, 20446, 19852 dhe 19762. Zona të rëndësishme teknike shtesë nga poshtë përfshijnë zonat 16990.1414500.15 dhe 10432.73. Tregtuesit kanë vërejtur se MA 50-bar (4-orëshe) sugjeron rritje mbi MA 100-bar (4-orëshe) dhe mbi MA 200-bar (4-orëshe). Gjithashtu, MA 50-bar (1-orëshe) sugjeron rritje mbi MA 100-bar (1-orëshe) dhe mbi MA 200-bar (1-orëshe).

Lëvizja e çmimit është më afër MA 50-bar (4-orëshe) në 22714.51 dhe MA 50-bar (1-orëshe) në 23918.46.

Suporti Teknik parashikohet rreth 16990.14/ 14500.15/ 10432.73 me pika ndalese të pritshme nga poshtë.

Rezistenca Teknike parashikohet rreth 25256.96/ 27455.20/ 32383.96 me pika ndalese të pritshme nga lart.

Në grafikun 4-orësh SlowK sugjeron rritje mbi SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie nën MACDAverage.

Në grafikun 60-minutëshSlowK sugjeron rritje mbi SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie nën MACDAverage.  

 

Vëmendje: Kjo analizë tregu mundësohet nga një palë e tretë, dhe vetëm për qëllime informuese. Nuk reflekton pikëpamjet e CryptoDaily, e as nuk nënkuptohet për t’u përdorur si këshillim ligjor, tatimor, investues apo financiar.

reklama

Advertisement