Advertisement

Advertisement

Home trading

BTC/USD-së ende i mungon trendi për lart: Analiza Teknike Nga Sally Ho 28 Korrik 2022 BTC

BTC/USD-së ende i mungon trendi për lart:  Analiza Teknike Nga Sally Ho 28 Korrik 2022 BTC

Bitcoin (BTC/USD) veproi për të kthyer trysnitë e fundit nga poshtë, në orët e para të sesionit aziatik, teksa çifti u vërtit rreth nivelit 21250 pasi u tregtua poshtë në zonën 20715, një sprovë e korrigjimit 23.6%shtrirjes vlerësuese nga 17567.4521711. Aktiviteti tregtues ishte tepër teknik, me trysninë e fundit të shitjes që u shfaq rreth zonës 24287.13, afër një objektivi të sipërm të çmimit lidhur me trysninë e blerjes që u shfaq së fundmi rreth zonës 18892. Objektiva shtesë çmimeve nga sipër lidhur me këtë shtrirje vlerësuese përfshijnë nivelet 25552, 27126 dhe 29669. Objektiva të tjera shtesë të çmimeve nga sipër lidhur me shtrirje vlerësuese të fundit të ngjashme, përfshijnë zonat 25825, 26323, 26411, 26901, 27455 dhe 28426.

Optimistët e BTC/USD e patën të pamundur të mbanin çiftin mbi zonën 21074.87, një objektiv i shkuar i sipërm i çmimit lidhur me trysninë historike të blerjes që nisi rreth niveleve 3858 dhe 9819.83. Rëndësia teknike e këtyre niveleve të sipërme u konfirmua kur BTC/USD u sprovua në zonën 17787.51 nga mesi i qershorit, dhe objektiva shtesë çmimi lidhur me to, përfshijnë zonat 25142.29 dhe 31717.02. Suporte teknike të mundshme dhe zona të trysnisë blerëse përfshijnë nivelet 2044619852 dhe 19762. Zona të rëndësishme teknike shtesë nga poshtë përfshijnë zonat 16990.1414500.15 dhe 10432.73. Tregtuesit kanë vërejtur se MA 50-bar (4-orëshe) sugjeron rritje mbi MA 100-bar (4-orëshe) dhe mbi MA 200-bar (4-orëshe). Gjithashtu, MA 50-bar (1-orëshe) sugjeron rënie nën MA 100-bar (1-orëshe) dhe nën MA 200-bar (1-orëshe).

Lëvizja e çmimit është më afër MA 200-bar (4-orëshe) në 21002.12 dhe MA 50-bar (1-orëshe) në 21302.64.

Suporti Teknik parashikohet rreth 16990.14/ 14500.15/ 10432.73 me pika ndalese të pritshme nga poshtë.

Rezistenca Teknike parashikohet rreth 24365.11/ 27455.20/ 32383.96 me pika ndalese të pritshme nga lart.

Në grafikun 4-orësh SlowK sugjeron rritje mbi SlowD ndërsa MACD sugjeron rritje mbi MACDAverage.

Në grafikun 60-minutëshSlowK sugjeron rënie nën SlowD ndërsa MACD sugjeron rritje mbi MACDAverage.  

Vëmendje: Kjo analizë tregu mundësohet nga një palë e tretë, dhe vetëm për qëllime informuese. Nuk reflekton pikëpamjet e CryptoDaily, e as nuk nënkuptohet për t’u përdorur si këshillim ligjor, tatimor, investues apo financiar.

reklama

Advertisement