Advertisement

Advertisement

Home bitcoin

BIS mund të lejojë bankat të mbajnë 1% të rezervave në BTC

BIS mund të lejojë bankat të mbajnë 1% të rezervave në BTC

Banka për Marrëveshjet Ndërkombëtare gjithmonë ka mbajtur një qëndrim skeptik në lidhje me kriptomonedhat, gjë që përshkallëzoi më tej pas rënies së fundit. Megjithatë, duket që ka zbutur qëndrimin e saj dhe mund të lejojë bankat të mbajnë 1% të rezervave të tyre në kriptomonedha si Bitcoin.

Kufizimi i ekspozimit total të Bankave

Komisioni mbi Mbikëqyrjen e Bankave (BCBS) të Bankës për Marrëveshjet Ndërkombëtare (BIS) propozoi kufizimin e ekspozimit total të aseteve Grup 2 të kriptove në 1% të kapitalit të Nivelit të 1-rë. Propozimi u bë në dokumentin e tij këshillues, “Këshillimi i dytë në trajtimin e kujdesshëm të kriptoaseteve”, publikuar më 30 qershor.

Përcaktuesi Ndërkombëtar i Standardit po vendos se sa duhet nga kreditorët e kapitalit për të ruajtur për ekspozimin e tyre ndaj kriptove. Rregullat ndërkombëtare, të përforcuara pas krizës financiare të 2008, konstaton se huadhënësit duhet të kenë më shumë rezerva kapitali që mund të përdoren si mbështetje në rast se asetet e tjera si kreditë, prishen. Rregullat ndalojnë gjithashtu bankat në pasjen e një ekspozimi të konsiderueshëm ndaj një entiteti, që do të thotë se mbijetesa e bankës do të varej nga veç një institucion. Sipas komisionit, këto kërkesa duhet të aplikohen dhe për kriptot.

“Rregullat e ekspozimit të madh sipas Kornizës së Bazelit, nuk janë hartuar për të përftuar ekspozim të lartë ndaj një lloj aseti, por për kundërpalë individuale apo grupe kundërpalësh të lidhura mes tyre. Kjo nënkupton, për shembull, mungesën e limiteve të mëdha të ekspozimit në një kriptoaset ku nuk ka kundërpalë, si bitcoin.”

Limit ekspozimi 1% për kriptoasetet me rrezikshmëri të lartë

Për kriptoasetet me rrezikshmëri të lartë, të cilat gjithashtu përfshijnë ato që nuk janë të mbështetura nga rezerva tradicionale apo monedha njësi të pambështetura si duhet, do të ketë një limit ekspozimi prej 1% për kapitalin e nivelit të 1-rë. Për gjigandët bankarë si JPMorgan Chase, 1% e kapitalit të nivelit të parë mund të arrijë shuma prej miliarda dollarësh.

Një zbutje potenciale e qëndrimit?

Duket se komisioni ka zbutur qëndrimin e tij lidhur me rezervat e kriptove që banka mund të sigurojë ndaj riskut të saj. Ky ndryshim në qëndrim vjen pasi BIS pësoi një tërheqje pasi qasja e saj e mëparshme në dokumentin e parë të këshillimit u pa si tepër e kujdesshme. Sipas planit origjinal, një bankë me ekspozim prej 100 dollarësh në kripto, do të kishte nevojë për një kapital minimal prej 100 dollarësh, duke përjashtuar çdo stimul për përfshirjen e saj në tregun e kriptove.

Skeptike ndaj kriptove 

BIS ka mbajtur një pikëpamje tejet skeptike ndaj kriptove. Organi i bankës qendrore globale botoi një fletore zyrtare në qershor, në të cilën konstatoi se kriptoja nuk do të përmbushte rolin e parasë, dhe vazhdoi më tej duke listuar problematike si tarifa të larta dhe mbingarkesë, gjë që do të sillte fragmentim perspektive.

Vëmendje: Ky artikull shërben vetëm për qëllime informuese. Nuk ofrohet apo nënkuptohet si këshillim ligjor, taksor, investues, financiar apo tjetër.

reklama

Advertisement