Advertisement

Advertisement

Home trading

BTC/USD shënon përsëri poshtë 20000: Analiza Teknike nga Sally Ho 30 qershor 2022 BTC

BTC/USD shënon përsëri poshtë 20000: Analiza Teknike nga Sally Ho 30 qershor 2022 BTC

Bitcoin (BTC/USD) vazhdon të hasë vështirësi ndaj qëndrimit teknik negativ, në orët e para të sesionit aziatik, teksa çifti i valutave u mundua të rikthehej pas vlerës së saj të ulët në zonën 19875, duke paraqitur një sprovë për korrigjimin 38.2%shtrirjes vlerësuese nga 17567.4521711. Ofertat vijuan më pas rreth nivelit 20270, duke përfaqësuar 50% të korrigjimitshtrirjes zhvlerësuese nga 22974.1017567.45. Lëvizja e fundin nën zonën 19751, paraqiti një sprovë për korrigjimin 38.2%shtrirjes zhvlerësuese nga 22974.1017567.45. Pikat e ndalimit u përcaktuan gjithashtu poshtë zonës 20195.33 gjatë zhvlerësimit të fundit, një objektiv i poshtëm i çmimit lidhur me trysninë e shitjes që u shtua rreth zonës 52100.

Nëse BTC/USD e shtrin tërheqjen e saj të vazhdueshme, objektiva shtesë të poshtme të çmimit përfshijnë zonat 16990, 15502 dhe 14500. BTC/USD është zhvlerësuar tashmë mbi 34% nga fillimi i muajit dhe gjatë pikës së ulët teknike nga fillimi i këtij muaji, dhe çifti i valutave tashmë ka rënë mbi 55% nga fillimi i vitit dhe 66% nga pika më e lartë e të gjitha kohërave. Nivele të rezistencës teknike dhe zona potenciale të trysnive për shitje, përfshijnë zonat 22908, 24558, 26208, 28249 dhe 28557. Rezistenca më e fortë teknike vihet re rreth zonës 27288, me pikat e ndalesës mundësisht mbi këtë zonë. Tregtuesit kanë vënë re se MA 50-bar (4-orëshe), sugjeron rënie nën MA 100-bar (4-orëshe) dhe nën MA 200-bar (4-orëshe). Gjithashtu, MA 50-bar (1-orëshe) sugjeron rënie nën MA 100-bar (1-orëshe) dhe nën MA 200-bar (1-orëshe).

Lëvizja e çmimit është më afër MA 50-bar (4-orëshe) në 20850.81 dhe MA 50-bar (1-orëshe) në 20806.65.

Suporti Teknik parashikohet rreth 16990.14/ 14500.15/ 10432.73 me pika ndalese të pritshme nga poshtë.

Rezistenca Teknike parashikohet rreth 24365.11/ 27455.20/ 32383.96 me pika ndalese të pritshme nga lart.

Në grafikun 4-orësh SlowK sugjeron rënie poshtë SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie poshtë MACDAverage.

Në grafikun  60-minutëshSlowK sugjeron rritje mbi SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie poshtë MACDAverage.                                                                                                                                         

Vëmendje: Kjo analizë tregu mundësohet nga një palë e tretë, dhe vetëm për qëllime informuese. Nuk reflekton pikëpamjet e CryptoDaily, e as nuk nënkuptohet për t’u përdorur si këshillim ligjor, taksor, investues apo financiar.

reklama

Advertisement