Advertisement

Advertisement

Home trading

BTC/USD vërtitet rreth çmimit 20733 pas një trysnie të mëtejshme: Analiza teknike nga Sally Ho 29 Qershor 2022 BTC

BTC/USD vërtitet rreth çmimit 20733 pas një trysnie të mëtejshme: Analiza teknike nga Sally Ho 29 Qershor 2022 BTC

Bitcoin (BTC/USD) qëndroi nën trysni herët gjatë sesionit Aziatik, teksa çifti i valutave vazhdoi të vërtitejnivelin 20733.12, duke përfaqësuar 23.6% të korrigjimitshtrirjes së vlerësimit nga 17567.4521711. Trysnia më e fundit e shitjes u duk rreth zonës 21414.57, duke përfaqësuar një sprovë të korrigjimit 38.2%shtrirjes zhvlerësuese nga 2186621121. Trysni shtesë në shitje u shtua rreth zonës 21298.53, që përfaqësoi një sprovëkorrigjimit 23.6% të kësaj shtrirjeje zhvlerësuese, si dhe paraqiti një sprovë të mesatares lëvizëse të thjeshtë për 50 orë. Lëvizja e fundit poshtë zonës 19751 paraqiti një sprovëkorrigjimit 38.2%shtrirjes zhvlerësuese nga 22974.1017567.45. Pikat e ndalesës gjithashtu u përcaktuan poshtë zonës 20195.33 gjatë zhvlerësimit të fundit, një objektiv i poshtëm i çmimit lidhur me trysninë e shitjes që u shtua rreth zonës 52100.

Nëse BTC/USD shtrin tërheqjen e vazhdueshme, objektivat shtesë të poshtme të çmimit përfshijnë zonat 16990, 15502 dhe 14500. BTC/USD tashmë është zhvlerësuar më shumë se 34% që nga fillimi i muajit me anë të pikës së ulët teknike të muajit, dhe çifti i valutave tashmë ka rënë mbi 55% që nga fillimi i vitit dhe 66% nga pika e saj më e lartë. Nivelet teknike të rezistencës dhe zonat potenciale të trysnisë së shitjes përfshijnë zonat 22908, 24558, 26208, 28249 dhe 28557. Rezistencë teknike më e fortë është e dukshme rreth zonës 27288 me pikat e ndalesës afërsisht mbi këtë zonë. Tregtuesit po vëzhgojnë se MA 50-bar (4-orëshe) sugjeron rënie nën MA 100-bar (4-orëshe). Gjithashtu, MA 50-bar (1-orëshe) sugjeron rënie nën MA 100-bar (1-orëshe) dhe mbi MA 200-bar (1-orëshe).

Lëvizja e çmimit është më afër te MA 100-bar (4-orëshe) në 21594.26 dhe MA 200-bar (1-orëshe) në 20847.56.

Suporti Teknik pritet rreth 16990.14/ 14500.15/ 10432.73 me pika ndalese të parashikuara poshtë.

Rezistenca Teknike pritet rreth 24365.11/ 27455.20/ 32383.96 me pika ndalese të parashikuara lart.

Në grafikun 4-orësh SlowK sugjeron rënie poshtë SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie poshtë MACDAverage.

Në grafikun  60-minuteSlowK sugjeron rritje mbi SlowD ndërsa MACD sugjeron rënie poshtë  MACDAverage.                                                                                                                                               

Vëmendje: Kjo analizë tregu mundësohet nga një palë e tretë, dhe vetëm për qëllime informuese. Nuk reflekton pikëpamjet e CryptoDaily, e as nuk nënkuptohet për t’u përdorur si këshillim ligjor, taksor, investues apo financiar.

reklama

Advertisement