Advertisement

Advertisement

Home pr

Automatizoni sistemin e Monedhave: Si Streamflow e bën atë të lehtë

Automatizoni sistemin e Monedhave: Si Streamflow e bën atë të lehtë

Streamflow është një platformë shërbimi blockchain e bazuar në Solana që lejon projektet të automatizojnë plotësisht sistemet e tyre të sigurimit dhe listës së pagave. 

Platforma ofron një gamë të tërë mjetesh të ndryshme që mund të ndihmojnë si organizatat ashtu edhe individët të shpërndajnë fondet sipas karakteristikave të tyre, duke e bërë të lehtë shpërndarjen e fondeve pa asnjë nevojë për ndërhyrje ose trajtim njerëzor.

Dhimbja e Veshjes

Çdo projekt, firmë apo individ mund t'i duhet të krijojë një orar kushtimi për monedhat e tyre. E njohur gjithashtu si periudha e bllokimit, orari i kushtëzimit përdoret për një sërë arsyesh, por në fund të fundit qëllimi është të sigurohet që asetet e kriptove të jenë të siguruara dhe të paprekshme nga pronari i synuar për një periudhë të caktuar kohore.

Duke bërë këtë, projektet mund të sigurohen që çdo sasi e madhe e monedhave të mos lëshohet papritur në treg. Përmbytjet mund të çojnë në një shitje masive nga pronari (qoftë një blerës i hershëm, balenë apo edhe vetë ekipi i projektit) dhe të shkaktojë rrëzimin e çmimeve të shenjave - diçka që asnjë projekt nuk e dëshiron.

Ndërsa koncepti tingëllon i lehtë për t'u kuptuar, kontrata e zgjuar pas nuk është e lehtë për t'u ndërtuar. Për projektet, kjo mund të jetë e vështirë, sepse ata do të përqendrohen në të njëjtën kohë në projekt. Edhe nëse kontrata e orarit të kushtëzimit mund të kodohet, ekziston gjithmonë një shans për një cenueshmëri ose shfrytëzim.

Për individët, kjo mund të jetë pothuajse e pamundur nëse mund t'u mungojnë aftësitë dhe koha për të bërë vetë kodime të tilla komplekse.

Rrjedha: Veshja është e lehtësuar

Streamflow krijon një qasje unike për ndërtimin e orareve të automatizuara të kushtëzimit, duke i lejuar këdo që të vendosë një të tillë pa u shqetësuar për burimet e nevojshme për të ndërtuar një të tillë. Streamflow ofron një ndërfaqe të lehtë për t'u përdorur menynë rënëse që mund të konfigurojë një orar sigurimi në pak minuta.

Krijimi i fuqishëm i kushtëzimit ka disa opsione që e bëjnë atë fleksibël për t'u përdorur dhe vendosur, në të njëjtën kohë ai mbulon të gjitha aspektet që mund t'i nevojiten çdo projekti të kriptos për lëshimin e tij të monedhës. Disa përfitime të përdorimit të Streamflow janë:

Vendosja e shkëmbit

Ndërsa monedhat janë lënë mënjanë për ekipin dhe përdoruesit e tjerë, për të parandaluar përmbytjen masive të tregut, edhe më vonë në udhërrëfyesin e projektit, mund të vendoset një Cliff, duke siguruar kështu që një sasi e caktuar e totalit të monedhave (në terma të përqindjes ) lëshohen në një frekuencë të caktuar.

Autoriteti i Anulimit

Ndërkohë që mund të vendosen oraret e kushtëzimit, mund të lindin raste kur orari mund të kërkohet të anulohet ose të vendoset në pritje (shkelje e kontratës, përmirësime etj.). Përdoruesit mund të konfigurojnë opsione të avancuara anulimi në të cilat dërguesi ose marrësi (ose të dyja) kanë opsionin për të anuluar orarin.

Transferimi i kontratës

Në rast se kontrata duhet të ndryshojë duart, ky opsion mund të ushtrohet. Ndërsa monedhat e tërhequra nuk mund të transferohen, kapitali i mbetur i bllokuar, së bashku me çdo monedhë të pakërkuar, i dorëzohen marrësit të ri. Orari ekzistues i kushtëzimit mbetet i paprekur dhe efektiv.

Tërheqja automatike e monedhave

Në një orar normal të dhënies së kushteve, monedhat e zhbllokuara duhet të pretendohen nga marrësi me dorë. Projektet mund të përdorin veçorinë e avancuar të tërheqjes automatike në mënyrë që monedhat e zhbllokuara të mund të shpërndahen te marrësit e synuar pa asnjë ndërhyrje. Frekuenca e tërheqjes mund të konfigurohet ose të përkojë me afatin kohor të shkyçjes ose të funksionojë në mënyrë të pavarur.

Ekipi i Streamflow

Streamflow është krijimi i një grupi të pasionuar njerëzish që kanë parë çështjet e industrisë në kontratat e bllokimit, dobësitë që kanë këto dhe vështirësitë me të cilat përballen projektet për të siguruar një vendosje të qetë.

Duke mbajtur vite përvojë duke filluar nga automatizimi i softuerit, kodimi inteligjent i kontratave, zhvillimi i biznesit dhe sigurimi i cilësisë, ekipi kolektivisht ka krijuar një zgjidhje me një ndalesë për të gjithë skenarët e dhënies së shenjave në blockchain Solana.

Mohim përgjegjësie: Ky artikull ofrohet vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investuese, financiare ose të tjera.

 

Etiketime: 

reklama

Advertisement