Home trading

Shitësit e BTC/USD mbeten në kontroll nën 36000: Analiza Teknike e Sally Ho 9 maj 2022 BTC

Shitësit e BTC/USD mbeten në kontroll nën 36000: Analiza Teknike e Sally Ho 9 maj 2022 BTC

Bitcoin ( BTC/USD ) vazhdoi të vuante nga ndjesia e rënies teknike në fillim të seancës Aziatike pasi çifti mbeti shumë nën shifrën 37000 pasi së fundmi u rrëzua nga zona 40038 dhe u printua deri në zonën 34201 . Ky nivel i ulët i fundit përfaqësoi një test të ndryshimit prej 76.4% diapazonit vlerësues nga 25722.55 61788.45 . Ndalesa të rëndësishme u zgjodhën kohët e fundit nën nivelet 37450 , 37151 , 36758 , 36545 , 36351 , 36208 , 35995 , 35842 , dhe 35775 zonave, objektivat e rënies së çmimeve të lidhura me 29,4 4, 4, 4,40 dhe presionin e shitjes rreth 6,4 4,4 4,47 . Objektivat shtesë të çmimeve negative përfshijnë zonat 35083 , 34693 , 34387 , 34047 , 33788 , 33526 , 33098 dhe 32648 .

Aktiviteti i fundit i çmimeve ka parë tregtimin BTC/USD nën zonën 38780.48 , një nivel që përfaqëson ndryshimin 61.8% diapazonit vlerësues nga 32933.33 48240 . Uljet relative të fundit kanë qenë gjithashtu nën zonën 39600 , një objektiv çmimi përmbys i lidhur me presionin historik të blerjes që u shfaq rreth zonës 29301.56 . Tregtarët po vëzhgojnë se MA 50-bar (4-orëshe) po tregon në mënyrë të rënduar nën MA- 100-bar (4-orëshe) dhe nën MA- 200-bar (4-orëshe). Gjithashtu, 50-bar MA (për orë) po tregon në mënyrë të rënduar nën 100-bar MA (për orë) dhe nën 200-bar MA (për orë ) .

Aktiviteti i çmimeve është më afër MA 50-bar (4-orëshe) në 37836,43 dhe 50-bar MA (për orë) në 36065,33.

Mbështetja Teknike pritet rreth 33526.01/ 32648.97/ 31257.25 me Ndalesa që priten më poshtë.

Rezistenca Teknike pritet rreth 48574.70/ 50966.67/ 51595.38 me Ndalesa të pritura më lart.

Në grafikun 4- orësh , SlowK është në rritje mbi SlowD ndërsa MACD është në rënie nën mesataren MACDA.

Në grafikun 60-minutësh , SlowK është shumë në rënie SlowD ndërsa MACD është në rritje mbi mesataren MACDA .

 

Mohim përgjegjësie: Kjo analizë tregtare ofrohet nga një palë e tretë dhe vetëm për qëllime informative. Ai nuk pasqyron pikëpamjet e Crypto Daily dhe as nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investuese ose financiare.

 

reklama

Advertisement