Advertisement

Advertisement

Home trading

Betejat e BTC/USD kthehen mbi 30447: Analiza teknike e Sally Ho 17 maj 2022 BTC

Betejat e BTC/USD kthehen mbi 30447: Analiza teknike e Sally Ho 17 maj 2022 BTC

Bitcoin ( BTC/USD ) u përpoq të shtonte fitimet e fundit në fillim të seancës aziatike , pasi çifti u kthye mbi mesataren lëvizëse 50-barëshe , 4-orëshe dhe mesataren lëvizëse të thjeshtë 200-orëshe për herë të parë në disa seanca tregtare pas kohëve të fundit tregtimi i ulët sa zona 25338.53 , printimi i tij më i dobët që nga viti 2020. Tregtarët vërejnë se ky nivel i ulët i fundit përfaqësonte një provë të ndryshimit prej 23.6% të një diapazoni vlerësues historik nga niveli 15708.24 në zonën 28387 , dhe ishte gjithashtu mbi zonën 24365.11 , një objektiv çmimi në rënie në lidhje me presionin e shitjes që u shfaq rreth zonës 48240 . Presioni i blerjes kohët e fundit e shtyu BTC/USD në zonën 30990 përpara se të ngecte momenti , pak më poshtë ndryshimit 76.4% diapazonit vlerësues nga 21913.84 61788.45 .

 U zgjodhën ndalesat poshtë shumë objektivave të çmimeve të rënies gjatë zbritjes së vazhdueshme , duke përfshirë zonat 30435 , 29645 , 28927 dhe 28426 , objektivat e çmimeve negative që lidhen me presionin e shitjes që u intensifikua rreth zonave 47469 , 47200 dhe 48240 . Nëse BTC/USD vazhdon të zhvlerësohet , tregtarët po shikojnë objektiva shtesë të çmimeve në rënie rreth zonave 25142 , 24365 dhe 21074 . Presioni i konsiderueshëm i shitjes u përshpejtua rreth zonave 31717 , 31364 dhe 31289 , objektivat teknikë të çmimeve në rritje dhe nivelet e përmirësimit të lidhura me presionin historik të blerjes rreth zonës 3858 . Tregtarët po vëzhgojnë se MA 50-bar (4-orëshe) po tregon në mënyrë të rënduar nën MA- 100-bar (4-orëshe) dhe nën MA- 200-bar (4-orëshe). Gjithashtu, 50-bar MA (për orë) po tregon në mënyrë të rënduar nën 200-bar MA (për orë) dhe mbi 100-bar MA (për orë ) .

Aktiviteti i çmimeve është më afër MA 50-bar (4-orëshe) në 30915,26 dhe MA 200-bar (për orë) në 31020,07.

Mbështetja Teknike pritet rreth 24365.11/ 21074.87/ 20495.33 me Ndalesa që priten më poshtë.

Rezistenca Teknike pritet rreth 40100.93/41570.88/43443.32 me Ndalesa të pritura më lart.

Në grafikun 4- orësh , SlowK është në rritje mbi SlowD ndërsa MACD është në rritje mbi mesataren MACDA.

Në grafikun 60-minutësh , SlowK është në rënie poshtë SlowD ndërsa MACD është në rritje mbi mesataren MACDA .

 

Mohim përgjegjësie: Kjo analizë tregtare ofrohet nga një palë e tretë dhe vetëm për qëllime informative. Ai nuk pasqyron pikëpamjet e Crypto Daily dhe as nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investuese ose financiare.

 

reklama

Advertisement