Advertisement

Advertisement

Home trading

BTC/USD përballet me rezistencën teknike afatshkurtër: Analiza Teknike e Sally Ho, 13 Mars 2022 BTC

BTC/USD përballet me rezistencën teknike afatshkurtër: Analiza Teknike e Sally Ho, 13 Mars 2022 BTC

Bitcoin (BTC/USD) u përpoq të rikuperonte disa terrene të humbura në fillim të seancës Aziatike, pasi dyshja u përpoq të qëndronte oferta mbi nivelin 38282, një zonë që përfaqëson ndryshimin 23.6% të diapazonit të zhvlerësimit nga 41909.4237161.88. Tregtarët kanë hasur kohët e fundit rezistencë teknike rreth zonës 40302, një nivel që përfaqëson ndryshimin 38.2% të diapazonit të fundit nënçmues nga 45426.4537161.88. Presioni i shitjes së fundi e ktheu BTC/USD nën shifrën 39000 dhe një lëvizje e shpejtë hasi në rezistencën teknike rreth mesatareve të thjeshta lëvizëse 50-orëshe dhe 200-orëshe.

Tregtarët kohët e fundit e çuan BTC/USD ulët sa për të absorbuar dy objektiva çmimesh në rënie rreth niveleve 40670 dhe 39211 që lidhen me presionin e shitjes rreth zonave 45426 dhe 44046. Pas lëvizjes së fundit më lart, zonat e mbështetjes së mundshme teknike dhe presionit të blerjes përfshijnë zonat 37043, 36942, 36789, 36698, 36662, 36444 dhe 35698. Zonat e rezistencës së mundshme teknike dhe presionit të shitjes përfshijnë nivelet 48485, 48710, 49121, 49409, 50966, 52059 dhe 53150. Tregtarët po vëzhgojnë që 50-bar MA (4-orëshe)  tregon një rënie nën MA-në 100-bar (4-orëshe) dhe nën MA-në 200-bar (4-orëshe). Gjithashtu, 50-bar MA (për orë) po tregon një rënie nën 100-bar MA (për orë) dhe nën 200-bar MA (për orë).

Aktiviteti i çmimit është më i afërt me 50-bar MA (4-orëshe) në 39521,67 dhe 50-bar MA (për orë) në 39260,03.

Mbështetja teknike pritet rreth 31639.47/29514.02/27271.02 me Ndalesa të pritura më poshtë.

Rezistenca teknike pritet rreth 46600.89/47726.76/49019.35 me Ndalesa të pritura më sipër.

grafikun 4-orëshSlowK është ne rrije mbi SlowD ndërsa MACD është ne renie nën mesataren MACDA.

Në grafikun 60-minutësh, SlowK ështëne rrije mbi SlowD ndërsa MACD është ne rrije mbi mesataren MACDA.

                                                                                                                                   

 

Disclaimer: This trading analysis is provided by a third party, and for informational purposes only. It does not reflect the views of Crypto Daily, nor is it intended to be used as legal, tax, investment, or financial advice.

reklama

Advertisement