Home gcbc

GCBC: Një Klub Privat që ofron abonime të rralla NFT

GCBC: Një Klub Privat që ofron abonime të rralla NFT

Asetet NFT, perfaqësojnë dixhitalizimin e objekteve reale, brenda platformave te bllokchain dhe ne botën e kriptovalutave gjatë këtyre viteve kanë gjeneruar të ardhura të mëdha për artistët dixhital.NFT-të jo vetëm që i bënë të pasur këta artistë dixhitalë, por ato zgjidhën edhe problemet themelore që mbizotërojnë në botën e artit fizik, siç janë shkelja e të drejtave të autorit dhe ankandi.

Ndërsa këto koleksione dixhitale ia detyrojnë popullaritetin dhe vlerën e lartë që kanë marrë pjesërisht të famshëmve, influencuesve dhe komuniteteve, nuk mund të mohohet se shërbimet e tyre janë zgjeruar me kalimin e kohës. NFT-të nuk konsiderohen sende të çmuara, një mënyrë për të fituar para ose një çelës për të zhbllokuar disa artikuj vetëm në lojëra dhe në jetën reale. Ato janë bërë bileta për në klube ekskluzive anëtarësimi, qarqe elitare, etj. Ky shërbim i fundit përcakton GCBC NFT.

Great Canadian Beaver Club (GCBC) është një klub origjinal dhe privat me një koleksion unik prej 10,420 NFT-sh të zhvilluara në blockchainin e Ethereum nga Dino Tomic. Të gjitha NFT-të janë krijuar nga mbi 250+ tipare, me secilën prej tyre të dizajnuar në mënyrë unike.

Etiketuar si platforma e parë NFT e bazuar në komunitet, GCBC synon t'u japë poseduesve të NFT aksese te ndryshme. Në fillim të kësaj jave klubi privat zbuloi vendimin e tij për t'u dhënë këtyre poseduesve një vend në tavolinën e pronarëve, kjo nënkupton që poseduesit mund të ulen me vendimmarrësit dhe të thonë mendimet e tyre.

Degët dhe stimujt e GCBC

Dhënia e aksesit në tavolinat private atyre që posedojnë këto NFT është një gjë e mrekullueshme. Kjo tregon fuqinë e pamohueshme që kanë NFT-t. Sidoqoftë, nuk mbaron vetëm me dhënien e akseseve private për poseduesit. Klubi privat Kanadez krijoi degë të ndryshme për të zgjeruar aksesin e NFT-ve të tyre.

Një nga këto degë është edhe ajo e Politikës. Kjo degë iu jep poseduesve të NFT-ve akses të vecantë duke u bazuar mbi disa rregulla. Dega tjetër është Beavers Den, e cila u mundëson mbajtësve të GCBC NFT të marrin vendime në lidhje me investimet në blockchain që të kenë një shumëllojshmëri investimesh në portofolet e tyre.

Dega e të famshemve është një tjetër degë private që iu jep mundësinë poseduesve të kenë akses eksluziv për fushata marketingu. Gjithashtu është dhe dega e teknologjisë që lejon poseduesit e NFT-ve të kenë të drejta për të përmirësuar teknologjine në platformë.

Një vështrim në udhërrëfyesin dhe shërbimet e GCBC Tokens

Platforma e strukturuar e komunitetit Kanadez ka zbuluar nje udhërrëfyes, që përfshin lancimin e përdorimit pa pagese në aplikacionin DeFi për të gjithë ata qe zotërojnë NFT në platformë. Për më teper iu jep mundësinë këtyre poseduesve që të marrin perfitime shtese.

Poseduesit e ketyre tokensave mund të ngrijnë NFT-t e tyre me qellimin që të fitojnë një tjeter token $PELT që ndodhet brenda platformes. Investitoreve iu është dhënë një periudhë 30 ditore përpara se shpërblimi te shpërndahet tek ata. Tokenat e $PELT që do të jepen si shperblim do te dërgohen në një tjeter adresë qarkulluese duke krijuar keshtu deinflacionin për shpërndarjen e këtij tokeni.Gjithashtu ky token mund të përdoret edhe për shërbime të tjera, si psh: I lejon poseduesit që të kryejnë transaksione dhë të ekzekutojnë veprime Brenda platformës.

Klubi Privat ka gjithashtu disa risi të reja. Në mënyre që ti kompesojë në mënyrë të drejtë poseduesit, GCBC bashkëpunoi me një Bankomat Bitcoini që të ketë në sistem bankar per komunitetin.Sipas raportimeve, klubi privat do të dërgojë 100% të të ardhurave të marra dhe 50% të shitjeve pas mbylljes se burses. 20% e ofertës totale $PELT do të depozitohet gjithashtu në bankë.

GCBC po revolucianizon rastet e perdorimit te NFT-ve dhe po ndryshon perceptimin e tyre. Keshtu eshte bere nje model ndryshimi qe te tjeret ta ndjekin.

Mohim përgjegjësie: Ky artikull mundësohet vetëm për qëllime informative. Nuk mundësohet ose synohet të përdoret si :këshillë ligjore, tatimore, investuese, financiare ose të tjera.

Etiketime: 

reklama

Advertisement